مناقصه عمومی پیمانکار تامین نیرو

شرکت فرآورده های سیمان شرق (سهامی عام) در نظر دارد نسبت به برگزاری مناقصه شناسایی پیمانکار معتبر و واجدالشرایط و با سابقه کاری مفید و دارای رتبه بندی صلاحیت و ایمنی برای نظافت محوطه عمومی، ساختمان های اداری و آبدارخانه و دفاتر، نگهداری فضای سبز و همچنین تامین نیروی کار فنی و کارگری مورد نیاز خود، در محل واحد میثاق از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید. متقاضیان محترم می توانند از طریق درج آگهی لغایت 1402/05/12 نسبت به تحویل پیشنهاد قیمت کتبی خود به آدرس مشهد کیلومتر 3 جاده قوچان شرکت فرآورده های سیمان شرق (بتن سقف سابق) واحد بازرگانی (شماره تماس 36514590-051 ) اقدام نمایند.

  • هزینه چاپ آگهی در روزنامه با برنده مناقصه می باشد.
  • کمسیون معاملات شرکت فرآورده های سیمان شرق در رد یا قبول هریک از پیشنهادات واصله مختار خواهد بود.

 آگهی روزنامه

مناقصه عمومی خرید غذا

شرکت فرآورده های سیمان شرق (سهامی عام) در نظر دارد نسبت به جذب فروشنده معتبر و واجدالشرایط و با سابقه کاری مفید و دارای صلاحیت جهت خرید 80 پرس غذا به صورت روزانه ( تعداد غذای ماهیانه حدوداً ۲۴۰۰ پرس در دو وعده ناهار شام و یا افطار سحر ) مطابق با آنالیزهای درخواستی شرکت فرآورده‌های سیمان شرق ، در محل واحدمیثاق از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید. متقاضیان محترم می‌توانند از تاریخ درج آگهی لغایت 1402/05/12 نسبت به دریافت اسناد و تحویل پیشنهاد قیمت کتبی خود به آدرس مشهد کیلومتر ۳ جاده قوچان شرکت فرآورده‌های سیمان شرق ( بتن سقف سابق) واحد بازرگانی ( شماره تماس 36514590-051) اقدام نمایند.

  •  هزینه چاپ آگهی در روزنامه با برنده مناقصه می‌باشد.
  •   کمیسیون معاملات شرکت فرآورده‌های سیمان شرق در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات واصله مختار خواهد بود.

 آگهی روزنامه