خط مشی سیستم مدیریت یکپارچه (IMS)

شرکت فرآورده های سیمان شرق به عنوان اولین و بزرگترین واحد تولید بتن آماده و سایر محصولات بتنی در شرق کشور با محوریت قرار دادن شعار کلیدی

اساس کار ما، دوام سازه ها

فعالیت می نماید. اعتقاد راسخ به ارتقای کیفیت و مشتری مداری، حفظ و حراست محیط زیست و نیز حفظ سلامت و ایمنی انسان ها سبب گردیده مدیریت مصمم شود تا سیستم مدیریت یکپارچه (IMS) را براساس استانداردهای ISO 9001:2015،ISO 14001:2015 ، ISO 45001:2018 مستقر نماید.

دستیابی به اهداف فوق مبتنی است بر :

  • تلاش مستمر و همگانی جهت رسیدن به بهبود مداوم کیفیت محصولات، فعالیت ها و خدمات سازمان به منظور جلب رضای مشتریان و ذینفعان.
  • تلاش در راستای ایجاد سهم بیشتر از بازار با گسترش تنوع و افزایش میزان تولید همراه با حفظ کیفیت محصولات.
  • ایجاد زمینه های مناسب جهت مشارکت و توانمندسازی نیروی انسانی از طریق آموزش ارتقا مهارت و ترویج روحیه کار گروهی در بین کارکنان گرامی.
خط مشی کیفیت
  • برنامه ریزی و اقدام مناسب در مسیر پیشگیری از وقوع حوادث، کنترل عوامل زیان آور محیط کار، کاهش صدمات و ضایعات انسانی و بروز بیماری های شغلی در شرکت.
  • برنامه ریزی و اقدام لازم در زمینه کاهش مصرف منابع و انرژی در طول پروژه ها و فعالیت های شرکت.
  • کنترل و پیشگیری از انتشار و رهاسازی آلاینده ها در محیط زیست.

ضروری است کلیه مدیران شرکت خط مشی تدوین شده را به اطلاع همکاران محترم واحد تحت پوشش خود رسانیده و در دسترس تمام کارکنان، پیمانکاران و سایر گروه های ذینفع قرار دهند و در چارچوب خط مشی تعریف شده نسبت به تعیین اهداف مورد نیاز و راه های عملی جهت تحقق آن ها اقدام نمایند. بدیهی است کلیه کارکنان شرکت موظفند برای نیل به اهداف تعیین شده نهایت تلاش و همکاری را داشته باشند.

محمد جواد کتیبه      

مدیر عامل و عضو هیأت مدیره