تاريخچه فعالیت شركت

این شرکت از سال 1352 با نام کارخانه بتن سقف که از واحد های داخلی در مجموعه شرکت سیمان شرق ( سهامی عام ) محسوب می گردید فعالیت داشته و از ابتدای سال 1383 به شرح ذیل مستقل شده است .
شرکت فرآورده های سیمان شرق در تاریخ 25اسفندماه1382بصورت ( سهامی عام ) تاسیس شده و طی شماره 218857 مورخ 25 اسفند82 در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است . شرکت در ابتدا با سرمایه ای بالغ بر یک میلیارد ریال آغاز و مطابق نیاز و با توجه به طرحهای توسعه و افزایش فعالیتها نسبت به افزایش سرمایه اقدام نمود لذا در آذر ماه 1383 سرمایه شرکت به مبلغ پنجاه میلیارد ریال افزایش یافت . مرکز اصلی شرکت نیز از تهران به محل کارخانه واقع در مشهد کیلومتر5. 3  جاده مشهد به قوچان طبق موافقت مجمع فوق العاده مورخ25 بهمن 85 انتقال و در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی مشهد به شماره 28483 به ثبت رسیده است و متعاقبا در تاریخ 1392/09/30 طی شماره 11212 نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است.
موضوع فعالیت شرکت طبق ماده 3 اساسنامه عبارت از تهیه و تولید انواع فرآورده های بتنی و سیمانی ، اکتشاف ، استخراج و بهره برداری و انجام معاملات بازرگانی که به موضوع شرکت مربوط باشد و نیز مشارکت با شرکتهای صنعتی و کلیه معادن معدنی در حدود موضوع شرکت .
محل قانونی شرکت در مشهد کیلومتر5. 3 جاده مشهد به قوچان میباشد .